WHAT IS HAPPENING

Latest News

Lumbosakral radikülopatiler

Giriş Lumbosakral bölgeden çıkan spinal sinir lezyonları lumbosakral radikülopatiler olarak isimlendirilir. Lumbosakral radikülopatilerin tanısında nörolojik muayene, elektrodiagnostik ve radyolojik incelemeler önemlidir. Biri diğerine tercih edilebilir değilidr. Elektrodiagnostik testlerin amacı şu soruların yanıtını vermektir: Nörolojik lezyon veya lezyonlar var mı? Lezyon veya fonksiyonel bozukluğun yeri neresidir? Lezyon aksonal mi? demiyelinizan mı? Tutuluşun...

Bağ dokusu hastalıklarında EMG

Bağ Dokusu Hastalıklarında Elektromiyografi Bağ dokusu hastalığı (BDH) nedir? Bağ dokusu hastalıkları kas ve iskelet sistemini tutan bir grup karmaşık, hetorojen hastalıktır. Bu hastalıklar otoimmun doğada olabildiği gibi Ehler-Danlos sendromu gibi genetik geçiş te göstermektedirler.Bağ dokusu hastalıkları periferik sinir sistemi ve kasları da doğrudan veya dolaylı olarak...

Kantitatif ve ileri EMG yöntemleri

Kantitatif EMG nedir? Kantitif EMG: Bilgisayar aracılığı ile sinir iletimi, refleksler, nöromusküler geçiş, elektromyografik aktivite gibi elektrofizyolojik çalışmaların rakamsallaştırılması, bunların normatif verilerinin oluşturulup, normalden sapmaların belirlenmesi işlemleri olarak tanımlanabilir. Kantitatif EMG'ye neden gerek duyulur? Testi yapanın bilmeden taraflı davranması (bias), uygulayıcılar, laboratuvar değerleri arası değişkenlikler gibi göreceli farklılıkları en aza indirme yöntemi...

× Whatsapp